Ekologia Razem dbamy o nasze wspólne środowisko
25 Kwi

Ogłoszenie - Nowy regulamin

alt

O G Ł O S Z E N I E

 

Kanalizacja Gminy Kolonowskie "KGK" Sp. z o.o. informuje o chwaleniu nowego
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
na terenie Gminy Kolonowskie.

Szczegóły w "Do pobrania"