Ekologia Razem dbamy o nasze wspólne środowisko

Do pobrania

Nowa taryfa opłat za wodę i ścieki.

 

Taryfa opłat wod-kan.

 

 

 

Cennik usług kanalizacyjnych.

 

 

Cennik usług Kanalizacyjnych.

 

 

 

 

Przerwy w dostawie wody - ul. Haraszowskie, Pluderska, Słoneczna.

 

 

Przerwy w dostawie wody - Haraszowskie, Pluderska, Słoneczna

 

 

 

 

Ogłoszenie o przerwach w dostawie wody.

 

 

Ogłoszenie o przerwach w dostawie wody

 

 

 

Ogłoszenie o odczytach wodomierzy.

 

Ogłoszenie o odczytach wodomierzy

 

 

Upoważnienie odczytywacza

 

Upoważnienie odczytywacza

 

 

 

 

Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kolonowskie

 

 

Nowy regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków

 

 

 

Odpis z KRS

 

KRS

 

 

 

Nowy wzór wypowiedzenia umowy na dostawę wody i/lub odprowadzanie ścieków.

 

 

Wzór wypowiedzenia umowy na wodę i kanalizację

 

 

 

Zmiana ceny wody i ścieków od 1 stycznia 2017 r.

 

 

 Ceny wody i ścieków - 1 styczeń 2017

 

 

 

Zmiana ceny wody i ścieków od 1 stycznia 2015 r.

 

 Ceny wody i ścieków - 1 styczeń 2015

 

 

Informacja o sprzedaży mieszkań

 

Sprzedaż mieszkań II

 

 

Sprzedaż mieszkań

 

 

 

Informacja o karach umownych

 


 

 Informacja o karach umownych

 

  

Zmiana ceny wody i ścieków od 1 stycznia 2014 r.

 

Ceny wody i ścieków

  

Zmiana taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków.

Poniżej opis taryfy i uchwały Rady Miejskiej zatwierdzające taryfę oraz o ustaleniu dopłat.

 

 

Opis taryfy i uchwały

 

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych o przyłączenie do sieci wod-kan.

 

 

Wniosek o warunki techniczne

  

 

Ocena jakości wody

 

Ocena jakości wody 2017

 

 

 

Ocena jakości wody

 Cenniki

 

Aktualny cennik usług 02-11-2016

 CENA USŁUGI Badania wydajności urządzeń hydrantowych

 Cennik usług 2014

 Cennik usług 2012

 

 Badania wody

Wyniki badań wody - 2018r., kwartał III

 

 

Wyniki badań wody - 2017r., kwartał II - podstawowe

 

 

Wyniki badań wody - 2017r., kwartał II - rozszeżone

 

 

Wyniki badań wody - 2017r., kwartał I

 

 

Wyniki badań wody - 2016r., kwartał IV

 

 

 

Wyniki badań wody - 2016r., kwartał III

 

 

Wyniki badań wody - 2016r., kwartał II

 

 

Wyniki badań wody - 2016r., kwartał I

 

 

 

Wyniki badań wody - 2015r., kwartał IV

 

 

Wyniki badań wody - 2015r., kwartał III

 

 

Wyniki badań wody - 2015r., kwartał II

 

 

Wyniki badań wody - 2015r., kwartał I

 

 

Wyniki badań wody - 2014r., kwartał IV

 

 

Wyniki badań wody - 2014r., kwartał III

 

 

 

Wyniki badań wody - 2014r., kwartał II

 

 

 Wyniki badań wody - 2014r., kwartał I

 

 

 

Wyniki badań wody - 2013r., kwartał IV

 

  Wyniki badań wody - 2013r., kwartał III

Wyniki badań wody - 2013r., kwartał II 

Wyniki badań wody - 2013r., kwartał I  

Wyniki badań wody - 2012r., kwartał IV

Wyniki badań wody - 2012r., kwartał III

Wyniki badań wody - 2012r., kwartał II

Wyniki badań wody - 2012r., kwartał I

Aktualności