Ekologia Razem dbamy o nasze wspólne środowisko

Kanalizacja Gminy Kolonowskie KGK Spółka z o.o.

KGK Sp. z o.o. w KolonowskimZakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z siedzibą w Kolonowskiem został utworzony na mocy Uchwały Nr X/59/91 Rady Miasta i Gminy w Kolonowskiem z dnia 22 lipca 1991roku.

Na mocy Uchwały Nr XXXIV/270/09 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 04 grudnia 2009r. zakład budżetowy przekształcił się z dniem 01.01.2010r. w jednoosobową spółkę Gminy Kolonowskie pod nazwą Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ZGKiM” Spółka z o.o.

Z dniem 30.09.2011r. nastąpiło połączenie Spółek poprzez przeniesienie całego majątku Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej „ZGKiM” Spółka  z o.o. na rzecz Kanalizacji Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o.

Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o.  wstąpiła we wszystkie prawa, obowiązki i zobowiązania Spółki przejętej.

Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z o.o. z siedziba w Kolonowskiem przy ulicy Kolejowej 8, wpisana została do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu w VIII Wydziale Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000316831, kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.435.000zł.

 

Spółką kieruje jednoosobowy Zarząd w osobie:
Kamil Koj - Prezes Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółki:
Gerard Mańczyk - Przewodniczący
Dariusz Dykta - Członek

 

Przedmiotem działalności zakładu wynikający z umowy i wpisu do rejestru sądowego jest:

  • zaopatrzenie w wodę ludności, podmiotów gospodarczych i instytucji,
  • usuwanie i oczyszczanie ścieków komunalnych,
  • wykonywanie usług wodno – kanalizacyjnych,
  • administrowanie i zarządzanie zasobami mieszkalnymi Gminy Kolonowskie,
  • przewóz przedszkolaków
  • zarządzanie drogami gminnymi

Aktualności