Wyróżnienie na Konferencji "W Trosce o Środowisko"

Wyróżnienie dla KGK Sp. z o.o. w KolonowskimKanalizacja Gminy Kolonowskie KGK Sp. z o.o. została wyróżniona na konferencji "W Trosce o Środowisko" zorganizowanej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu w kategorii Gminna Spółka Komunalna.

Otrzymaliśmy także podziękowania od Zarządu Województwa Opolskiego za sprawną realizację i terminowe rozliczanie projektu dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007 - 2013 pt. "Budowa kanalizacji sanitarnej w części gminy Kolonowskie - etap III i IV"