Ekologia Razem dbamy o nasze wspólne środowisko
29 Maj

Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej w części miasta Kolonowskie

Kanalizacja Gminy Kolonowskie "KGK" Sp. z o.o. ogłosza przetarg nieograniczony na:

Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej w części miasta Kolonowskie

 

Kolonowskie, 2013-07-10

 

KGK-P2-2013

 

 

INFORMACJA

o unieważnieniu postępowania

Zamawiający zawiadamia, że działając na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z poźn. zm.) unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Wymiana i przebudowa sieci wodociągowej w części miasta Kolonowskie”.

 

 Uzasadnienie:

Zamawiający unieważnił postępowanie gdyż w postępowaniu nie złożono żadnej oferty.

 

 

Odpowiedzi na pytania:

 

 

Odpowiedź na zapytania do SIWZ WODOCIĄG-KGK - pismo nr 1.pdf

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym.pdf

SIWZ wraz załącznikami.zip

Załącznik nr 9.zip

Załączniki nr 10 i 11.zip

Aktualności