Loading color scheme

Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Roboty budowlane: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Staniszcze Wielkie, ul. Sobieskiego"

Do pobrania:

SIWZ

Projekt umowy

Dokumentacja

                                                                                                                        Wyjaśnienia treści SIWZ 1

                                                                                                                        Informacja o treści złożonych ofert

                                                                                                                        Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej