Loading color scheme

E-faktura

E-faktura- zapłać mniej za abonament.

Wnioski należy dostarczyć do siedziby przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorstwo Kanalizacji Gminy Kolonowskie "KGK" sp. z o. o. informuje o możliwości otrzymania e-faktury bezpośrednio na wskazany przez Państwa adres e-mail. Odbiorcy, którzy zdecydują się na otrzymywanie faktur elektronicznych zostaną jednocześnie zakwalifikowani do nowej grupy taryfowej, w której zapłacą mniej za opłaty abonamentowe. 

Zmiana grupy abonamentowej z faktury papierowej na e-fakturę nastąpi od następnego miesiąca, po dniu dostarczenia do siedziby "KGK" sp. z o. o. oświadczenia o akceptacji otrzymania e-faktury.

 

Druki do pobrania związane z e-fakturą.

Oświadczenie o akceptacji na otrzymywanie e-faktury pobierz

Rezygnacja z e-faktury pobierz

Zmiana adresu e-mail do otrzymywania e-faktury pobierz