Loading color scheme

Zabezpiecz wodomierz przed zimą

Nieprzerwany dostęp do wody zależy również od Państwa. W celu wyeliminowania wpływu niskich temperatur na wodomierz należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenie w którym znajduje się wodomierz żeby temperatura nie była ujemna (poprzez uzupełnienie ubytków w ścianach, wstawienie uszkodzonych okien, uszczelnienie drzwi i okien),
  • wypompować wodę ze studzienki wodomierzowej, sprawdzić czy pokrywa jest w całości i szczelna,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (np. tkaniną, pianką izolacyjną) pozostawiając możliwość jej zdjęcia podczas odczytu i wymiany,
  • zaizolować przewody wodociągowe przechodzące przez nieogrzewane pomieszczenia,
  • instalacje wykorzystywane w okresie letnim (ogrodowe) zabezpieczyć poprzez zawór odcinający i odwodnić,

Co płynie rurą?

Szmaty, kury, gruz, resztki jedzenia, ubrania, a nawet młotek czy wąż ogrodowy takie elementy możemy spotkać w rurach kanalizacyjnych na terenie gminy. Obecnie na terenie gminy pracuje 27 przepompowni ścieków oraz 1 główna, która przepompowuje ponad 500 m3 ścieków bytowych na dobę. Najczęstsze zatory sieci i uszkodzenia pomp spowodowane są przez chusteczki nawilżające używane głównie do pielęgnacji niemowląt czy rąk. Szmaty czy chusteczki blokują wirniki pomp tłoczące ścieki. Jedynym możliwym rozwiązaniem jest wyciągnięcie pompy z przepompowni i ręczne usunięcie nawiniętego elementu.