Loading color scheme

Zabezpiecz wodomierz przed zimą

Nieprzerwany dostęp do wody zależy również od Państwa. W celu wyeliminowania wpływu niskich temperatur na wodomierz należy:

  • zabezpieczyć pomieszczenie w którym znajduje się wodomierz żeby temperatura nie była ujemna (poprzez uzupełnienie ubytków w ścianach, wstawienie uszkodzonych okien, uszczelnienie drzwi i okien),
  • wypompować wodę ze studzienki wodomierzowej, sprawdzić czy pokrywa jest w całości i szczelna,
  • zabezpieczyć wodomierz izolacją cieplną (np. tkaniną, pianką izolacyjną) pozostawiając możliwość jej zdjęcia podczas odczytu i wymiany,
  • zaizolować przewody wodociągowe przechodzące przez nieogrzewane pomieszczenia,
  • instalacje wykorzystywane w okresie letnim (ogrodowe) zabezpieczyć poprzez zawór odcinający i odwodnić,