Loading color scheme

Do CV prosimy o dołączenie następującej klauzuli:
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji organizowanych przez Kanalizację Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do czasu wycofania mojej zgody".

CV można wysłać na adres e-mail: sekretariat@kgk.kolonowskie.pl lub skorzystać z poniższego formularza.

Zatrudnimy pracowników

 • praca wod- kan
 • praca instalatorska
 • roboty ziemne
 • roboty ogólnobudowlane

Od pracownika oczekujemy:

 • chęci do pracy i rozwoju umiejętności zawodowych,
 • dobrej organizacji pracy,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dbałość o powierzony sprzęt,
 • prawa jazdy kat. B lub B+E/T,
 • znajomości obsługi i konserwacji podstawowych maszyn i urządzeń elektromechanicznych.

Mile widziane, aby pracownik posiadał:

 • dodatkowe kategorie prawa jazdy (C, E, T),
 • umiejętność obsługi elektronarzędzi,
 • doświadczenie w zakresie montażu instalacji wod- kan,
 • uprawnienia operatora koparko- ładowarki lub ładowarki,
 • znajomość podstaw elektryki potwierdzona uprawnieniami,
 • znajomość podstaw mechaniki.

Każdemu pracownikowi oferujemy:

 • stabilne wynagrodzenie min. 19,00 zł brutto/h,
 • możliwość podniesienia kwalifikacji (prawo jazdy kat. C, B+E, T, operatora maszyn budowlanych, uprawnienia elektryczne),
 • możliwość skorzystania z pracowniczej kasy zapomogowo- pożyczkowej,
 • dodatkowe ubezpieczenie.

 

 

Zgodnie z art. 13 RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) informujemy, że:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kanalizacja Gminy Kolonowskie „KGK” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Kolejowa 8, 47-110 Kolonowskie, KRS: 0000316831, NIP 7561813827, e-mail: sekretariat@kgk.kolonowskie.pl, nr tel. 77 4611 655,

2) ustanowiono inspektora ochrony danych osobowych Barbarę Sośnicką, kontakt: ul. Kolejowa 8, 47-110 Kolonowskie, e-mail: iod@kgk.kolonowskie.pl,

3) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być organy władzy publicznej, osoby upoważnione oraz podmioty, z którymi zawarto umowy powierzenia, m.in. dostawcy systemów informatycznych i usług IT, hostingodawca,

4) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej rekrutacji organizowanych przez administratora stosownie do art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda na przetwarzanie danych niewymaganych przepisami prawa, jeżeli kandydat takie dane udostępni), b (czynności zmierzające do zawarcia umowy) i c (w wykonaniu obowiązków wynikającym min. z Kodeksu pracy) RODO,

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od zakończenia procesu rekrutacji, po tym czasie dane zostaną usunięte, chyba, że pozyskano zgodę na przechowywanie danych dla potrzeb przyszłych rekrutacji,

6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

8) podanie danych osobowych dla celów naboru jest obowiązkowe w oparciu o przepisy prawa pracy, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Jeśli jesteś zainteresowany ofertą pracy zapoznaj się informacją RODO, a następnie wypełnij i wyślij poniższy formularz.
Dziękujemy! Twoja wiadomość została wysłana. Coś poszło nie tak... Spróbuj ponownie za chwilę... Proszę wpisać poprawny kod