Loading color scheme

Dostarczanie wody i odbiór ścieków

Aktualna taryfa od dnia 22.06.2021 roku:

Informujemy, że Decyzją nr GL.RZT.70.112.2021 z dnia 24 maja 2021 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dla Gminy Kolonowskie na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 22 czerwca 2021 roku. 

Decyzja zatwierdzająca taryfę pobierz

 

 

 


Taryfa obowiązująca od 5.06.2018 roku do 21.06.2021 roku:

Decyzja zatwierdzająca taryfę pobierz

Informujemy, że Decyzją nr GL.RET.070.7.143.2018.EK z dnia 8 maja 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dla Gminy Kolonowskie na okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2018 roku. 

 


Komunikat 17/2021 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pobierz 

Ocena okresowa jakości wody na dzień 31.12.2021 r. pobierz

Ocena okresowa jakości wody na dzień 23.04.2021 r. pobierz

Komunikat 1/2021 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pobierz 

Ocena okresowa jakości wody na dzień 9.02.2021 r. pobierz

Badanie wody za IV kwartał 2020 roku pobierz

Komunikat 4/2020 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia pobierz 

 


Druki do pobrania:

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci pobierz

Pełnomocnictwo ogólne pobierz

Wniosek o korektę faktury pobierz

 

E-faktura:

Oświadczenie o akceptacji na otrzymywanie e-faktury pobierz

Rezygnacja z e-faktury pobierz

Zmiana adresu e-mail do otrzymywania e-faktury pobierz