Loading color scheme

Dostarczanie wody i odbiór ścieków

Badania wody za IV kwartał 2018 roku: pobierz

Okresowa ocena jakości wody za 2018 rok: pobierz

Decyzja zatwierdzająca taryfę pobierz

Informujemy, że Decyzją nr GL.RET.070.7.143.2018.EK z dnia 8 maja 2018 roku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zatwierdziło taryfę dla Gminy Kolonowskie ma okres 3 lat. Taryfa wchodzi w życie z dniem 5 czerwca 2018 roku.