Loading color scheme

Wywóz nieczystości płynnych

 

Spółka posiada beczkowóz o pojemności 5 m3

Cennik obowiązuje od 1.05.2022 rok

Ilość odebranych nieczystości ciekłych:

Cena jednostkowa (za 1 m3) netto:

Wartość VAT:

Wartość brutto:

Wartość brutto za 1 m3:

1 m3

192,00 zł/ 1 m3

15,36 zł

207,36 zł

207,36 zł/1 m3

2 m3

96,00 zł/ 1 m3

15,36 zł

207,36 zł

103,68 zł/1 m3

3 m3

64,00 zł/ 1 m3

15,36 zł

207,36 zł

69,12 zł/1 m3

4 m3

48,00 zł/ 1 m3

15,36 zł

207,36 zł

51,84 zł/1 m3

5 m3

38,40 zł/ 1 m3

15,36 zł

207,36 zł

41,47 zł/1 m3

 

 

Cennik obowiązuje do 30.04.2022 rok

Ilość:

3-4 [m3]

4-5 [m3]

5 [m3]

Cena jednostkowa:

[zł/m3]

[zł/m3]

[zł/m3]

Netto:

30,25 zł

25,74 zł

16,15 zł

Brutto:

32,67 zł

27,80 zł

17,44 zł

 Dojazd:

 

Netto:

Teren Gminy Kolonowskie

48,00 zł

 

Minimalna ilość transportowana ścieków: 3m3